Symbolische schikking

BOUWEN AAN HERSTEL

Muur: In het Bijbelboek Nehemia wordt gewerkt aan het herstel van de muren van Jeruzalem. Ook wij mogen als gemeente bouwen aan herstel. De muur is opgebouwd van laag naar hoog. Aan de linkerkant van de muur moet het herstel nog starten. Uitgebeeld door de volgende voorwerpen:

Riet: Het riet met de bordeaux rode pluimen is geknakt. Dit verbeeldt de gebrokenheid. Datgene wat hersteld moet worden. Het riet is ook dor en droog.

Roos van Jericho: Deze plant ligt met verschillende bollen op de zinken schaal. Zij zijn dor en droog. Maar let op! Aan de andere kant van de muur komen zij op een heel andere manier weer tevoorschijn.

Gereedschap: Nodig bij herstelwerkzaamheden.

Blad van de vingerplant: Er liggen 2 bladeren van de vingerplant. In Nehemia 2:18 wordt gesproken over “de hand van God”. “En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was…..”

Als mens kunnen wij proberen datgene wat kapot is te herstellen. Maar dat kan alleen als God dit zegent. Daarom willen wij u graag wijzen op het voor ons centrale vers uit Nehemia 2:20

“Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen….”

Tien Geboden plant: In het midden van de muur ziet u deze plant. Door de nerven van de plant lijken het net de stenen tafelen. Het bijzondere van deze plant is dat ’s nachts de bladeren zich naar elkaar toevouwen, als in een gebed. Ons “bouwen aan herstel” kan alleen maar gezegend worden als wij ook willen luisteren naar Gods geboden en Zijn Woorden.

ZEVEN DAGEN FEEST

Muur: Aan de rechterkant is de muur hoog. Daar heeft het herstel als het ware plaats gevonden.

Riet: De witte rietpluimen staan fier rechtop. Het geknakte is hersteld.

Loofhuttenfeest: In Nehemia 8 wordt gesproken over het Loofhuttenfeest. In opdracht van God moet er een loofhut gemaakt worden. In Nehemia 8:16 worden specifieke bomen genoemd waarvan takken gebruikt kunnen worden. Deze takken liggen aan de rechterkant van de muur. Deze takken droeg men ook in een bosje met zich mee, de zogenaamde “loelav”.

Palmblad: Een blad van de palmboom ligt plat op de tafel. De bladeren als een waaier uitgespreid.

Olijftak: De olijftak is de tak met de lichtgroene bladeren.

Mirte: De Mirte heeft donkergroene kleine blaadjes.

Citrusvruchten: Naast de “loelav” dragen Joden ook de “etrog” bij zich op het Loofhuttenfeest. Dit is een citrusvrucht, meestal een citroen.

Roos van Jericho: Tussen de takken liggen 2 rozen van Jericho. Alleen hier zijn zij uitgerold en weer enigszins groen. Het bijzondere van deze plant is dat ze bij droogte zich oprollen als een bol. Als ze in contact komen met water rollen ze zich uit als een groen plantje. En daarom een beeld van leven en herstel.

Sjofar: Tijdens de Joodse feesten wordt er op de sjofar geblazen.

“en ze vierden zeven dagen feest.”

Deze woorden uit Nehemia 8:19 hebben we aan de rechterkant van de muur proberen te verbeelden.

Bijzonder dat wij als gemeente ook zeven dagen feest mogen vieren!

Janine den Braanker en Ellen van Noorloos 2021-09